Werkervaring opdoen om te leren en een baan te krijgen

Geen ervaring

Werkervaringsplaatsen zijn zowel bedoeld voor personen die niet genoeg basisvaardigheden hebben om in een arbeidsrelatie te functioneren en voor werkzoekenden die al wel beschikken over voldoende basisvaardigheden, maar die te weinig recente ervaring hebben om in de huidige arbeidsmarktsituatie aan de slag te gaan.

Kans

Zij krijgen op deze manier de gelegenheid gerichte ervaring op te doen zodat zij na de werkervaringsperiode meer kans hebben om een reguliere baan te bemachtigen.

Ervaring opdoen

Work2day heeft veel ervaring met deze vorm van arbeid en maakt afspraken met de werkgever over het regulier in dienst nemen van de cliënt na afloop van de werkervaringsperiode. De duur van de werkervaringstrajecten kan variëren. De periode is afhankelijk van de kwaliteiten van de werkzoekende in relatie tot de functie. Naarmate de cliënt steeds productiever wordt, eindigt de werkervaringsplaats.

Resultaat

Werkervaringsplaatsen worden ingezet om werkzoekenden te leren functioneren in een arbeidsrelatie (dus opdoen van arbeidsritme, samenwerken met collega’s, e.d.) als ook om specifieke werkervaring op te doen.

Vertel me meer over werkervaring